Trường Mầm non Hoa Hồng được chia làm 4 tổ chuyên môn:

* Tổ Mẫu giáo Lớn:

- Tổ trưởng: Trần Thị Kim Mận

- Tổ phó: Nguyễn Thị Hồng Sang

* Tổ Mẫu giáo Nhỡ:

- Tổ trưởng: Lương Thị Lệ Hiền

- Tổ phó: Nguyễn Thị Huyền Thanh

* Tổ Mẫu giáo Bé-Nhà trẻ:

- Tổ trưởng: Phạm Thị Thanh Nga

- Tổ phó: Hồ Lan Hương

* Tổ Dinh dưỡng:

- Tổ trưởng: Phạm Thị Lệ Thường