BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

-----------***-----------

* Cô giáo: Lê Thị Hồng Quảng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ

* Cô giáo: Hoàng Thị Nguyệt Hiền - Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ

* Cô giáo: Trần Thị Hoài Giang - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ